گزیده ها

  • راند اول اتومبیلرانی سرعت
  • راند دوم اتومبیلرانی دریفت
  • راند چهارم موتورسواری سرعت
  • راند اول اتومبیلرانی سرعت
  • راند اول اتومبیلرانی اسلالوم

تقویم

آخرین آئین نامه ها

برای دریافت متن کامل آیین نامه به بیشتر بخوانید مراجعه فرمایید

منشور اخلاقی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی
بیشتر بخوانید

آیین نامه اختصاصی تاسیس باشگاه های موتورسواری و اتومبیلرانی به تائید نهایی رسید
بیشتر بخوانید

قوانین برنامه های اجرائی مسابقات موتورریس قهرمانی کشور
بیشتر بخوانید

قوانین فنی مسابقات اتومبیلرانی سرعت سال 95
بیشتر بخوانید

قوانین رالی شهری، خانوادگی و رالی تور سال 95
بیشتر بخوانید

کمیته تدوین آئین نامه و قوانین فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران
بیشتر بخوانید

کمیته تدوین آئین نامه و قوانین فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران
بیشتر بخوانید

آیین نامه کلی مسابقات آفرود بین المللی،قهرمانی کشور،چند جانبه و استانی 1397
بیشتر بخوانید